We zijn klaar voor een volgende fase van onstuimige groei

 
Daniël Roos, Algemeen directeur Jinc

JINC is de afgelopen jaren heel sterk gegroeid. Daardoor is niet alleen de structuur van onze organisatie gewijzigd, ook vragen we steeds meer van onze leidinggevenden. Er vond een overgang plaats van aansturing door de directie naar aansturing door een MT. Floor heeft ons in de afgelopen jaren begeleid in het vormgeven van deze transitie. Niet alleen heeft zij al onze leidinggevenden getraind, ook heeft zij ons als MT begeleid in de manier waarop we met elkaar effectief kunnen werken en hoe ieder het beste zijn rol kan vervullen.  Hiermee heeft zij gezorgd voor veel rust en helderheid. Niet alleen weet iedereen veel beter waar hij of zij voor staat opgesteld, we zijn ook beter in staat om ons werk als leiders goed te doen. Er is veel meer rust in de organisatie en eventuele onrust kan effectiever worden aangepakt. We zijn klaar voor een volgende  fase van onstuimige groei.

Wat ik bijzonder vind aan de aanpak van Floor is dat zij werkt van uit een doorwrochte analyse (wat is er aan de hand, hoe liggen verhoudingen, welke persoonlijke eigenschappen van de betrokkenen spelen, welke cultuureigenschappen, hoe werkt het systemisch, etc). Vanuit daar zoekt ze aanknopingspunten voor verandering en bekijkt dan welke gereedschappen daarvoor het meest geëigend zijn. Ze lijkt daarbij te kunnen putten uit een omvangrijke gereedschapskist. Tegelijkertijd blijft de aanpak altijd menselijk en nooit instrumenteel. En, er wordt ook veel gelachen. Ik heb me zeer gesteund gevoeld in een spannende tijd.

 

"Ons besturingsmodel heeft fundatie gekregen"

"Ze worden een stukje van je bedrijf"

Interesse?

Schrijf je hier in voor ons bestand