Effectief samenwerken vraagt onderhoud

Of het nu gaat om een conflict, een team in een opstartfase of om een team dat een impuls wil op resultaat: vaak helpt het om een ‘vluchtheuvelmoment’ in te bouwen en vast te stellen hoe je met elkaar aan het werk bent.

Een sterk team is het eens over het gemeenschappelijk doel en is bereid zich hiervoor in te zetten. Dat is het verschil tussen een team en een groep. Teamleden voelen zich verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat en zijn aanspreekbaar op hun eigen aandeel hierin. Daar waar spanning of schuring optreedt bijvoorbeeld omdat individuele belangen uit elkaar lopen of teamleden het niet eens zijn over zaken, is het team sterk genoeg om dit bespreekbaar te maken. Dit komt doordat het onderlinge vertrouwen groot genoeg is en teamleden niet bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen.

Tot zo ver het ideaalplaatje. De realiteit is vaak anders. De gemeenschappelijke ambitie is bijvoorbeeld onhelder. Moeilijke gesprekken worden uit de weg gegaan. Of sommige mensen hebben meer dan anderen de neiging verantwoordelijkheid op zich te nemen waardoor de balans brengen-halen verstoord raakt. In dit soort situaties word ik er als teamcoach bij gehaald. Om het team te helpen patronen te verhelderen, zaken uit te spreken en te komen tot nieuwe afspraken of verhoudingen. Als teamcoach neem ik het roer niet over, maar stimuleer ik de leidinggevende zijn of haar rol te pakken in de aansturing van het team en het doorzien van de groepsdynamische processen.

In mijn aanpak baseer ik me onder andere op wetenschappelijke inzichten van P. Lencioni, oprichter van The Table Group (https://www.tablegroup.com) en vooral bekend vanwege ‘de piramide van Lencioni’, een eenvoudig en herkenbaar model over de vijf functies van effectieve teams. Daarnaast gebruik ik inzichten uit de systeemtheorie. Waar het gaat om patronen en communicatie zet ik graag mijn ervaring in als trainer, en help teams met feedback en/of een handzaam gedragsmodel om te komen tot effectieve gesprekken.

Een aantal voorbeelden uit werk van de afgelopen jaren:

  • Teamleden leunen eerder achterover dan dat ze initiatief nemen. Hoe krijg ik ze ‘in de vooruit’?
  • Wij geven elkaar (te) weinig feedback op concreet gedrag.
  • We zijn ieder voor zich het wiel aan het uitvinden. Als we wat meer bereid waren om van elkaar te leren, dan zou het werk niet alleen beter maar ook veel leuker worden voor ons allemaal.
  • Wij gaan als team een groot project realiseren waarbij we nu al weten dat de druk op sommige momenten zal oplopen: help ons om direct al vanaf het begin goede werkafspraken te maken, te zorgen dat we op elkaar durven terugvallen, en ook onder druk goed in gesprek blijven met elkaar.
  • We werkten voorheen vanuit verschillende afdelingen en zijn nu samengevoegd. Aanvankelijk zijn we gewoon doorgegaan met ons werk. We constateren nu dat we niet zomaar een team worden als we er niet expliciet bij stilstaan. Hoe worden we ‘wij’ in plaats van ieder op ons eigen eilandje te blijven?

Ik sta meer op mijn eigen ‘levenspodium’

Line van Osch, Operationeel vestigingsmanager (a.i.) Jinc
Lees verder

Interesse?

Schrijf je hier in voor ons bestand