Wie we zijn

Ons website-adres is www.floor-act.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Floor ACT bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail aan ons heeft verstrekt. Floor ACT bv verwerkt de volgende persoonsgegevens:

uw voor- en achternaam

uw adresgegevens

uw telefoonnummer

uw e-mail

Waarom heeft Floor ACT bv uw gegevens nodig?

Floor ACT bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Floor ACT bv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u of uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Floor ACT bv uw gegevens?

Floor ACT bv bewaart uw persoonsgegevens tot een jaar na uitvoering van de opdracht. Als u niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken, dan worden uw gegevens als u dit kenbaar maakt verwijderd.

Delen met anderen

Floor ACT bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Floor ACT bv worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics

Floor ACT bv maakt geen gebruik van Google Analytics. Floor ACT bv heeft Google op geen enkele manier toestemming gegeven om via haar sites op enige wijze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@floor-act.nl. Floor ACT bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens beveiligen

Floor ACT bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open­baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Floor ACT bv maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoons­gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Floor ACT bv verzamelde persoonsgegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U kunt Floor ACT bv als volgt bereiken:

Postadres: Molenweg 1B, 3708 SB, Zeist

Bezoekadres: Jachthuis Landgoed Beukenrode, Beukenrodelaan 2, 3941 ZP, Doorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30204780

Telefoon: +31 (0)6 1441 86 66

E-mailadres: info@floor-act.nl

 

 

Interesse?

Schrijf je hier in voor ons bestand