Onderliggende oorzaken en patronen werden bespreekbaar

 
Martin de Weijze, InfraKompas (voormalig directeur VolkerRail)

Ik heb Floor leren kennen als een innemende persoonlijkheid. Ze is in staat op diverse abstractieniveaus te acteren en tot de kern door te dringen. Dat doet ze door open vragen te stellen en een veilige setting te creëren. Daarnaast weet ze onderliggende oorzaken en patronen bespreekbaar te maken, zonder de verbinding met de ander te verliezen.

Ik heb Floor aan het werk gezien zowel in teams op de werkvloer als in de directiekamer. Ze is ook in staat grote programma’s te managen op het gebied van veranderingsvraagstukken. Een voorbeeld hiervan was haar inbreng tijdens de driedaagse Winterschool in het deel ‘de verandering in houding en gedrag  op het gebied van veiligheid op de bouwplaats’. Ze deed dat zelfstandig en maakte gebruik van een breed netwerk van professionals. Mooi om te zien was dat ze bij iedereen in staat was de verbinding te krijgen en te behouden zodat de door haar aangereikte trainingsstof ook daadwerkelijk impact had.

 

"Geen zweverig gedoe"

"Ons besturingsmodel heeft fundatie gekregen"

Interesse?

Schrijf je hier in voor ons bestand