De handvatten en inspiratie blijven voortleven!

 
Ireen van Vuuren, Voormalig manager Organisation & Development Brocacef

De groep clustermanagers (middle managers) vervult bij ons in de organisatie een zeer belangrijke schakel bij het realiseren van onze ambitie. Dit is de reden waarom wij in contact zijn getreden met Floor en de vraag hebben gesteld om een passend leiderschapsprogramma te ontwikkelen. Samen met partner trainer Anne-Marijn Coelingh Bennink is een stevig en integraal programma ontwikkeld, waarin de groep clustermanagers centraal staat en een belangrijke betrokkenheid van directie en HR is opgenomen. Op deze manier beklijven de inzichten en het geleerde goed en maken de resultaten van het leiderschapsprogramma een belangrijk deel uit van de cultuur van de organisatie. Bovendien kent het programma een verrassende blend van verschillende trainingsvormen, waardoor diepgang, plezier en verbinding heel natuurlijk een eenheid vormen.

De ontwikkeling én de uitvoering van een leiderschapsprogramma dat bijdraagt aan de cultuur- én organisatie ontwikkeling, kun je volledig aan Floor overlaten! Waar veel programma’s eindigen met een slot bijeenkomst, blijven de handvatten én de inspiratie van Floor bij al onze clustermanagers voortleven!’

Mensgericht, deskundig, ontwikkel- en resultaatgericht, zeer organisatiesensitief en dat allemaal op een senior niveau? Dat is voor mij Floor ACT!

 

"Internationaal leiderschapsprogramma voor board, hoger en middle management"

"Ik ben gaan inzien wat van mij was en wat van het systeem"

Interesse?

Schrijf je hier in voor ons bestand