Floor heeft er samen met haar collega Anne-Marijn Coelingh Bennink gedurende meerdere jaren voor gezorgd dat het besturingsmodel van BENU fundatie heeft gekregen. Zij heeft ervoor gezorgd dat onderhand meer dan 75 apothekers een nieuwe rol in de organisatie hebben opgepakt waardoor wij invulling hebben gegeven aan een cultuuromslag en hierdoor een versnelling hebben kunnen creëren in het behalen van de organisatiedoelen. Floor heeft ook veel apothekers geïnspireerd om met zichzelf aan de slag te gaan in hun persoonlijke ontwikkeling.

Werken met Floor geeft energie en veel vertrouwen dat je samen met haar het verschil kan gaan maken. Ze is open in haar feedback, stelt zich coöperatief op maar levert bovenal heel veel kwaliteit. Floor maakt het verschil al meerdere jaren op rij en zorgt voor inspiratie en enthousiasme in medewerkers hun persoonlijke ontwikkeling. Als opdrachtgever zie ik het effect binnen de organisatie en daar ben ik erg content mee. Kortom, Floor maakt het verschil.

 

 

JINC is de afgelopen jaren heel sterk gegroeid. Daardoor is niet alleen de structuur van onze organisatie gewijzigd, ook vragen we steeds meer van onze leidinggevenden. Er vond een overgang plaats van aansturing door de directie naar aansturing door een MT. Floor heeft ons in de afgelopen jaren begeleid in het vormgeven van deze transitie. Niet alleen heeft zij al onze leidinggevenden getraind, ook heeft zij ons als MT begeleid in de manier waarop we met elkaar effectief kunnen werken en hoe ieder het beste zijn rol kan vervullen.  Hiermee heeft zij gezorgd voor veel rust en helderheid. Niet alleen weet iedereen veel beter waar hij of zij voor staat opgesteld, we zijn ook beter in staat om ons werk als leiders goed te doen. Er is veel meer rust in de organisatie en eventuele onrust kan effectiever worden aangepakt. We zijn klaar voor een volgende  fase van onstuimige groei.

Wat ik bijzonder vind aan de aanpak van Floor is dat zij werkt van uit een doorwrochte analyse (wat is er aan de hand, hoe liggen verhoudingen, welke persoonlijke eigenschappen van de betrokkenen spelen, welke cultuureigenschappen, hoe werkt het systemisch, etc). Vanuit daar zoekt ze aanknopingspunten voor verandering en bekijkt dan welke gereedschappen daarvoor het meest geëigend zijn. Ze lijkt daarbij te kunnen putten uit een omvangrijke gereedschapskist. Tegelijkertijd blijft de aanpak altijd menselijk en nooit instrumenteel. En, er wordt ook veel gelachen. Ik heb me zeer gesteund gevoeld in een spannende tijd.

Van oudsher was directief leiderschap bij KWS (en in de hele bouw- en infrasector) overwegend aanwezig. Al enkele jaren zetten wij stappen in de transformatie naar een lerende organisatie. Dat doen we door middel van toepassing van de LEAN-methodieken, waarbij we de collega’s binnen en buiten betrekken bij deze manier van werken. Bijvoorbeeld om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de nieuwe generatie collega’s die vraagt om een ander type leiderschap en cultuur.

Floor ACT heeft ons geholpen in dit transformatieproces. Zij hebben onze leidinggevenden inzicht gegeven in hun handelen, geleerd hoe zij het goede gesprek kunnen voeren en hoe ze op een coachende wijze leiding kunnen geven. Mede door de op maat ontwikkelde trainingen, de persoonlijke benadering en de goede verbinding met de werkpraktijk hebben we samen met Floor ACT grote stappen gezet naar een lerende organisatie. We kloppen bij hen aan voor trainingen, maar ook voor individuele en teamcoaching. Ze kennen ons bedrijf, onze cultuur en onze mensen en zijn daarmee een verlengstuk geworden van onze organisatieontwikkeling.

Bij Floor ACT moet je zijn als je een duurzame ontwikkeling wilt bereiken van je medewerkers en je onderneming. Je gaat met Floor ACT een traject aan waarbij ze een stukje worden van je bedrijf en dat zorgt ervoor dat je werkelijk effect hebt van de training of coaching. Je haalt professionaliteit in huis maar je moet wel bereid zijn daar ook zelf in te willen investeren. Als dat zo is, dan maak je door te kiezen voor Floor ACT nooit een verkeerde keus!

Samen met Floor hebben wij bij Vialis een traject ingezet om meer en beter in gesprek te komen met elkaar. Uitspreken, aanspreken en feedback geven zijn dankzij Floor de standaard geworden bij Vialis en daarmee de basis van ons leiderschapstraject. Dat dit de ‘business performance’ ten goede komt, is duidelijk gebleken. Daarnaast heeft zij binnen het concern VolkerWessels bijna alle medewerkers de training ‘Goed in Gesprek’ gegeven en georganiseerd. Dat dit een groot begrip is geworden binnen het bedrijf is haar verdienste. Floor begrijpt de klant, is kritisch en stelt de goede vragen. Dat helpt je als bedrijf en als mens vooruit.

Ik werk als trainer en coach al geruime tijd met Floor samen. Als ik in opdracht van Floor ACT een klus uitvoer dan weet ik altijd dat het met zorg en tot in de puntjes is geregeld. Floor staat voor kwaliteit en is zeer betrokken bij haar klanten en opdrachtnemers. Ze is scherp in haar analyse, legt snel de vinger op de zere plek en maakt zaken bespreekbaar. Door de manier waarop zij dat doet, levert het altijd waardevolle gesprekken op. Daarnaast is ze altijd bereid om mee te denken waarbij ze verrast met andere/ nieuwe invalshoeken. Naast het feit dat we hard werken, heb ik met Floor ook echt lol! Een hele betrouwbare opdrachtgever en vooral waardevolle collega.

Ik heb al bij diverse organisaties met Floor mogen werken op het gebied van leiderschapsontwikkeling,  teamontwikkeling, groepscoaching en 1-1 coaching.

Ze is verbindend, geïnteresseerd in de mens en in de organisatie waar ze voor werkt, weloverwogen, ze heeft goed gevoel voor organisatiesensitiviteit. Hierdoor zorgt ze te allen tijde ervoor dat wat zij doet met teams en mensen ook daadwerkelijk verankerd wordt in de organisatie en kwaliteit staat altijd voorop. In trajecten is ze open, toegankelijk maar ook recht door zee en met het hart op haar tong. Ze laat geen zaken onuitgesproken en is in staat om zaken die spelen in een organisatie altijd met respect voor de mens en teams bespreekbaar te maken. Daarnaast is zij zeer zorgvuldig in haar feedback en maakt ze altijd weer de verbinding tussen haar werk en de organisatie. En als laatste is Floor zeer wendbaar als het traject dat van haar vraagt. Zij draait niet een standaard programma af maar kijkt tijdens het traject wat nodig is en kan daar, zelfs in het moment, zich aan aanpassen.

Zelf heb ik ervaren dat hoe groter de rol is die Floor heeft binnen de organisatie, des te meer zij in haar kracht zit. Zij is dan in staat om alle ervaringen op verschillende vlakken bij elkaar te brengen en dan echt als een partner je te kunnen adviseren over trajecten tav leiderschapsontwikkeling van teams en individu’s.

Floor is een absolute professional, ze is verbindend, eerlijk en toegankelijk voor iedereen in een organisatie. Kortom, Floor is een feestje om mee samen te mogen werken.

Ik leerde Floor kennen tijdens een aantal teamsessies op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. Floor begeleidde ons als team door een spannende (groei)periode en hielp ons om meer te leren over onszelf en over onze rollen en daarbij komende verantwoordelijkheden, verwachtingen en patronen. De sessies waren voor mij zonder uitzondering verhelderend en zetten me aan het denken. De persoonlijke klik en het gevoel om écht begrepen te worden, maakten dat voor mij de stap snel gemaakt was om ook op individueel niveau verder te groeien.

Floor heeft me en geleerd om beter naar mezelf te luisteren en mijn behoeftes meer centraal te stellen. Ze heeft me doen inzien waarom ik de neiging heb om op een bepaalde manier te handelen en heeft me uitgedaagd om soms voor een andere aanpak te kiezen. En wat zo’n keuze uiteindelijk voor jezelf kan betekenen en opleveren. Tijdens het coachingtraject heb ik een aantal belangrijke stappen gemaakt, die ik anders minder snel had durven nemen. Ik zie het een beetje alsof ik meer op mijn eigen ‘levenspodium’ ben gaan staan, en meer in control ben over waar ik sta en waar ik naartoe wil.

In 2018/2019 heeft Floor voor Pepperminds een internationaal leiderschapsprogramma geleid. Het betrof diverse groepen: board, hoger management en middle management. In het programma hebben we Floor leren kennen als een inspirerende coach die veel vertrouwen en rust uitstraalt. Ze kan zich goed verplaatsen in het ‘systeem’ van de organisatie en past de geboden stof en oefeningen moeiteloos aan op wat op dat moment nodig is. Zonder dat dit afbreuk doet aan de doelen die in het programma gesteld zijn. Haar scherpzinnige inzichten en open feedback waren heel waardevol. En last but not least: Floor is gewoon een enorm leuk en fijn mens! 

Quotes van onze deelnemers:

  • ‘Het programma heeft mij geleerd op een andere manier naar mijn eigen organisatie te kijken. Het herkennen van bestaande  ‘irritante’ patronen te doorbreken en deze oplossen zet je aan tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid binnen je organisatie.’
  • ‘Door een spiegel voorgehouden te krijgen word je direct geconfronteerd met je eigen gedrag en dus je eigen invloed.’
  • ‘Een hele goede balans tussen theorie en praktijk met veel mogelijkheden je eigen casus in te brengen.’
  • ‘Het model van Lencioni was mijn belangrijkste eye-opener. Het heeft me geleerd te investeren in die basis; bouwen aan vertrouwen en het hebben van gezonde conflicten.’

 

De groep clustermanagers (middle managers) vervult bij ons in de organisatie een zeer belangrijke schakel bij het realiseren van onze ambitie. Dit is de reden waarom wij in contact zijn getreden met Floor en de vraag hebben gesteld om een passend leiderschapsprogramma te ontwikkelen. Samen met partner trainer Anne-Marijn Coelingh Bennink is een stevig en integraal programma ontwikkeld, waarin de groep clustermanagers centraal staat en een belangrijke betrokkenheid van directie en HR is opgenomen. Op deze manier beklijven de inzichten en het geleerde goed en maken de resultaten van het leiderschapsprogramma een belangrijk deel uit van de cultuur van de organisatie. Bovendien kent het programma een verrassende blend van verschillende trainingsvormen, waardoor diepgang, plezier en verbinding heel natuurlijk een eenheid vormen.

De ontwikkeling én de uitvoering van een leiderschapsprogramma dat bijdraagt aan de cultuur- én organisatie ontwikkeling, kun je volledig aan Floor overlaten! Waar veel programma’s eindigen met een slot bijeenkomst, blijven de handvatten én de inspiratie van Floor bij al onze clustermanagers voortleven!’

Mensgericht, deskundig, ontwikkel- en resultaatgericht, zeer organisatiesensitief en dat allemaal op een senior niveau? Dat is voor mij Floor ACT!

Floor heeft een mooie en bijzondere combinatie van zowel scherpte als gevoeligheid. Ze kan goed haar vinger op de juiste ‘zere plek’ liggen, doordat ze snel mensen en situaties kan lezen, en dit tegelijkertijd op een opbouwende manier communiceren zodat je in je kracht wordt gezet en het ook echt gaat veranderen. Door haar ben ik beter gaan inzien wat van mij was, en wat onderdeel is van het systeem, en hoe ik hier zo constructief mogelijk mee om kan gaan. Ook ben ik me bewuster geworden van zowel mijn talenten, als mijn valkuilen.

Interesse?

Schrijf je hier in voor ons bestand