Elke opdracht heeft een specifieke bedrijfskundige context. De gewenste resultaten zijn bovendien anders, en de betrokkenen en het krachtenveld zijn uniek. Toch zie ik patronen die terugkomen, in verschillende organisaties, op verschillende afdelingen en bij verschillende mensen.

Ik merk dat het er meestal niet om gaat mensen te verbeteren, maar om mensen zicht te geven op datgene wat al aanwezig is, in de organisatie en in henzelf. Te zorgen dat ieder zichzelf ten volle benut, vanuit talent en energie. In een werkcontext die afgebakend is en waar leidinggevenden hun verantwoordelijkheid durven te nemen, door duidelijke keuzes en daden. Én door een open dialoog aan te gaan met hun medewerkers.

Het draait daarbij in de kern telkens weer om de sleutelwoorden kiezen, willen en doen. Zowel op organisatieniveau, team-/afdelingsniveau als op individueel niveau. Als we door deze bril kijken naar de situatie kunnen we bepalen wat nodig is: advies, coaching, of training, een combinatie daarvan, of soms ook helemaal niets.