Ik beschik over een netwerk van zelfstandig gevestigd professionals die allen zeer ervaren zijn (>10 jaar) en hebben bewezen autonoom, vakkundig en integer te werken. Bij elke opdracht zoek ik de best passende trainer, procesbegeleider, adviseur, coach of trainingsacteur. In opdrachten fungeren we als collega, schaduwadviseur en sparring partner voor elkaar. Vaste netwerkpartners zijn - in alfabetische volgorde -:

Wendy Koot, trainer en coach in overtuigend en authentiek presenteren. Deze trainingen worden ondersteund met kennis en vaardigheden vanuit het logopedisch vakgebied (bijvoorbeeld stemcoaching).

Gonnie Kügel, trainer en (groeps)coach in thema's als samenwerken en teameffectiviteit, onderhandelen, leiderschap. Gonnie is ook als procesbegeleider inzetbaar, onder andere bij visie- en strategie-ontwikkeling.
www.gonniekugel.nl

Sjaak Overbeeke, trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en als coach en therapeut op het gebied van communicatie, lichaam, geest en zingeving.
Hij publiceerde in 2008 het boek Een betere balans tussen voelen, denken en doen, Uitgeverij Kluwer, ISBN: 978 90 13 04828 5
www.perseval.nl

Inge Stiens, trainer, adviseur en coach en breed inzetbaar op uiteenlopende thema's als HR, management, communicatie, commercie en opleiden in organisaties. www.stiens.org

Jos van de Wetering, trainer en coach op het gebied van invloed uitoefenen, samenwerken, leiderschap en communicatie. Verder is Jos gespecialiseerd in de relatie tussen voeding en gedrag.

Karel Witteveen, trainer en coach op het gebied van schriftelijke en mondelinge communicatie. Hij publiceerde in 2006 Creatief schrijven, Boom Onderwijs, ISBN 978 90 8506 306 3. www.witteveentraining.nl