Floor Advies Coaching Training B.V.
Over Floor Hilgers Visie
Advies Coaching
Training Assignments
Netwerk Contact

Cases

  • Werkbelevingsonderzoek maakt zwaktes in leiderschap en cultuur zichtbaar.

    Opdracht: ontwerp een leiderschapstraject en voer dit - in nauwe samenwerking met ons - uit. Aanpak: Diagnose en doelbepaling (o.a. met filmproductie). Korte, intensieve gedragstraining voor alle leidinggevenden, gevolgd door implementatie in de praktijk: teamcoaching, coaching on the job, talent/ontwikkelassessments, frequente afstemming met de directie.
  • Na reorganisatie wordt HR ingericht als shared service center.

    Opdracht: help ons bij het ontwikkelen van een transparante HR-visie die aansluit bij de business behoefte en richting geeft aan rollen, taken en werkprocessen binnen het shared service center. Aanpak: diagnose van vraagstelling en behoefte, procesbegeleiding HR-managementteam, begeleiding werkconferentie met alle HR-betrokkenen, gelijktijdig: coaching HR-directeur.
  • Externe gedragscode stelt eisen aan werkprocessen, productiviteit en gedrag/ attitude van medewerkers.

    Opdracht: ontwerp en verzorg een ontwikkeltraject waarbij de teamleiders en de seniormedewerkers op de afdeling actief worden betrokken in het behalen van de doelstellingen. Richt liever geen klassiek trainingstraject in maar zorg voor optimale betrokkenheid van iedereen. Aanpak: bepalen en uitvoeren van elke stap in het traject door betrokkenen zelf, aanscherping rollen, output-gericht, directe aansluiting bij talenten van senior-medewerkers, facilitering in werkvormen.

Terug naar advies >

Floor Advies Coaching Training B.V.